Είσοδος Διαπιστευμένων Χρηστών

 

 

 

Η ενίσχυση της εταιρείας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος .Κοινωνία της Πληροφορίας.

Επιτηρήσεις

Η ΕΠΥ σαν Επιστημονικός Σύλλογος που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες της Πληροφορικής έχει αναλάβει την αποστολή επιτηρητών σε εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη χρήση υπολογιστών. Οι επιτηρητές αυτοί που αποστέλλονται είναι μέλη της ΕΠΥ που έχουν εγκριθεί ως επιτηρητές ύστερα από κατάθεση σχετικής αίτησης και παρακολούθηση κάποιων σεμιναρίων.

Σε αυτό το site έχετε τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερες πληροφόρίες για τη συμμετοχή σε επιτηρήσεις καθώς επίσης και τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση για ανάληψη κάποιας επιτήρησης εφόσον αποτελείτε ήδη εγκεκριμμένο επιτηρητή.